Всички категории
EN
Новини от индустрията

Начало>Статии>Новини от индустрията

Вносът на фероникел в Индия през януари 2022 г. е намалял с 21.48% месечно

Време: 2022-06-03 Хитове : 5

През януари 2022 г. обемът на вноса на никел и желязо в Индия беше 32565.71 тона, 35985.72 тона през същия период на миналата година и 41476.23 тона миналия месец, намаление на годишна база от 9.50% и месечно намаление от 21.48% .

През януари 2022 г. обемът на вноса на никел и желязо в Индия беше 102140000.00 щатски долара, 8404000.00 щатски долара през същия период на миналата година и 119730000.00 щатски долара през предходния месец, с годишно увеличение от 21.54% и спрямо месеца месечен спад от 14.69%. Средната импортна цена беше 3136.43 щатски долара/т, в сравнение с 2335.37 щатски долара/т през същия период на миналата година и 2886.71 щатски долара/т през предходния месец.

През януари 2022 г. първите три източника на внос на фероникел в Индия са Индонезия, Япония и Южна Корея.

Индия е внесла 30460.33 тона фероникел от Индонезия, 33052.60 тона през същия период на миналата година и 31878.91 тона миналия месец, спад на годишна база от 7.84% и месечно намаление от 4.45%. Средната импортна цена беше 2804.96 щатски долара/т, 2216.77 щатски долара/т през същия период на миналата година и 2658.50 щатски долара/т през предходния месец, с годишно увеличение от 26.52% и месечно увеличение от 5.53% .

Индия е внесла 710.44 тона фероникел от Япония, 586.82 тона през същия период на миналата година и 1342.92 тона миналия месец, увеличение от 21.07% на годишна база и спад от 47.10% на месечна база. Средната импортна цена беше 8670.68 щатски долара/т, 3766.06 щатски долара/т през същия период на миналата година и 2971.14 щатски долара/т през предходния месец, с годишно увеличение от 130.24% и месечно увеличение от 191.85% .

Индия е внесла 495.65 тона фероникел от Южна Корея, спрямо 3538.26 тона миналия месец, спад от 85.99% спрямо месеца. Средната цена на вноса беше 3470.19 щатски долара/т, което е увеличение от 3346.28 щатски долара/т миналия месец, което е ръст от 3.71% месечно.

8-х